Kontakt

+421(0) 911 379 188

BAWER-TRANS, S.R.O.

Vígľašská 3110/15
851 07 Bratislava
Slovakia

ORDERS@BAWERTRANS.SK

IČO: 45231907
DIČ: 2022906270
IČ DPH: SK 2022906270

IBAN :
SK84 1100 0000 0029 2787 6189
vedený v Tatra banka, a. s., Bratislava