Cenník

V cene každej prepravy máte zahrnuté:
Prenájom reprezentatívneho vozidla so šoférom ktorý hovorí AJ, NJ alebo iným cudzím jazykom.
Poistné krytie.
Poistenie každého pasažiera počas prepravy pre prípad trvalých následkov úrazu a poistení pre prípad smrti následkom úrazu, do výšky 33 193,92 € a poistenie batožiny.

Okrem poistenia našich klientov a ich batožiny sme taktiež rozšírili poistenie našej spoločnosti o poistenie za škodu spôsobenú našim zavinením počas prepravy našim klientom na ich majetku a zdravý do výšky 50 000 €. Taktiež sme poistili aj finančné škody, ktoré by mohli byť spôsobené našou spoločnosťou počas prepravy našim klientom do výšky 10 000 €. Napríklad.: zmeškanie letu – na náhradu ceny letenky alebo iné náklady.

Tvorba cien prepravy osôb je individuálna, kontaktujte operátora

00421(0)911 379 188 | orders@bawertrans.sk